Działka, Gdańsk, w toku- NIEAKTUALNA Nabrzeże Krakowskie Portu Gdańsk

Gdańsk, Przeróbka, w toku- NIEAKTUALNA Nabrzeże Krakowskie Portu Gdańsk 41 STREFA PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- SKŁADOWA - FUNKCJE PORTOWE, SKŁADY WYMAGAJĄCE DOSTĘPU DO NABRZEŻA, Z AKWENAMI. 1,7 ha przyległe do Nabrzeża Krakowskiego w rejonie Mostu Siennickiego. Jest to strefa umożliwiająca wszelką działalność komercyjną pod warunkiem, że dana produkcja i zastosowane technologie uniemożliwiają powstanie zagrożeń dla środowiska i życia ludności, nawet w przypadku awarii, poza: przemysłem chemicznym, metalurgicznym, wydobywczym, przemysłem wymagającym składowania dużych ilości materiałów w stanie sypkim pod gołym niebem, produkcją o znacznej skali uciążliwości wynikającej z wielkości produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeń oraz ilości odpadów poprodukcyjnych. Dopuszcza się strefę 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, składy (poza nieobudowanymi składami materiałów sypkich), hurtownie, małe zakłady produkcyjne, drobną wytwórczość, przemysł elektroniczny, produkcję urządzeń elektrycznych i mechanicznych (poza produkcją środków produkcji i pojazdów), porty żeglugi pasażerskiej, produkcję nieuciążliwą, produkcję spożywczą (poza wielkimi zakładami mięsnymi i przetwórstwem ryb), tereny składowania samochodów osobowych i samochodów ciężarowych. Dopuszcza się funkcję mieszkalną integralnie związaną z prowadzoną działalnością komercyjną. Grunt w dzierżawie wieczystej od Skarbu Państwa do 2089 r (15 tys PLN/ rok.) Teren przylega do nabrzeża Krakowskiego na długości około 40 m. Do bocznic kolejowych około 200 m.. Brak jakichkolwiek ograniczeń w pokryciu działki zabudową, wysokości budynków itp.Można dokupić sąsiednią działkę 1.324 m2 zabudowaną parterowym biurowcem o pow. około 600 m2. za około 1 mln PLN.

Dane kontaktowe:

  • Osoba/firma: Easy House Nieruchomości
  • Ulica: ul. 10 Lutego 33 lok. 508
  • Miasto: Gdynia
  • Tel.: 58 668 44 44
  • Tel. kom.: +48 502 153 523, +48 608 581 531

Powrót na spis nieruchomości

  • Lokalizacja: Gdańsk, Przeróbka
  • Cena: 3,990,000 zł
  • Powierzchnia: 16481 m2
  • Cena za metr: 242 zł/m2

EasyHouse | Wszelkie prawa zastrzezone