Działka, Gdańsk, NIEAKTUALNE URBAN sprzedał Toyocie Trakt Św. Wojciecha

Gdańsk, Lipce, NIEAKTUALNE URBAN sprzedał Toyocie Trakt Św. Wojciecha Gdańsk, Lipce, Trakt Św. Wojciecha- 0,6 ha ( 180 x 31 m )przy nowym węźle Lipce na nowej Obwodnicy Południowej Gdańska. Zgodnie z planem zagospodarowania nr 2005 jest to grunt rolniczo – usługowy zawierający tereny U33 czyli tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem: 1) rzemiosła produkcyjnego, 2) stacji paliw, 3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, 4) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów, Dopuszcza się: 1) parkingi i garaże dla samochodów osobowych, 2) salony samochodowe (z serwisem), 3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni, 4) budynki zamieszkania zbiorowego, 5) mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W/ g karty terenu nr 001 R/ U funkcja składowa, usługi rzemiosła produkcyjnego, samodzielna funkcja mieszkaniowa Wyłączone: 1)obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 2)szpitale i domy opieki społecznej,3)budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) linie zabudowy: a) maksymalne nieprzekraczalne w linii rozgraniczającej teren 025 - KD83 (ulica Trakt Św. Wojciecha) – jak na rysunku planu, b) maksymalna nieprzekraczalna, w południowo – zachodniej części terenu, w odległości minimalnej: 3,0 m i maksymalnej: 9,8 m od linii rozgraniczającej teren 025 - KD83 (ulica Trakt Św. Wojciecha) – jak na rysunku planu, 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki- maksymalna: 70%, 4) intensywność zabudowy- maksymalna: 0,7 . 5) wysokość zabudowy- maksymalna: 9,0m. 6) formy zabudowy: dowolne z uwzględnieniem pkt.11.2, 7) kształt dachu: stromy, dwuspadowy symetryczny względem kalenicy. Dojazd dla Tir drogą asfaltową, równoległą do Traktu. Media: woda, gaz i prąd. Brak kanalizacji. Dzielnica hurtowni.

Dane kontaktowe:

  • Osoba/firma: Easy House Nieruchomości
  • Ulica: ul. 10 Lutego 33 lok. 508
  • Miasto: Gdynia
  • Tel.: 58 668 44 44
  • Tel. kom.: +48 502 153 523, +48 608 581 531

Powrót na spis nieruchomości

  • Lokalizacja: Gdańsk, Lipce
  • Cena: 1,600,000 zł
  • Powierzchnia: 5665 m2
  • Cena za metr: 282 zł/m2

EasyHouse | Wszelkie prawa zastrzezone