Działka, Gdańsk, ul. Świętokrzyska SPRZEDANA

Gdańsk, Łostowice, ul. Świętokrzyska SPRZEDANA Grunt 5437 m2 z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zlokalizowany bezpośrednio przy ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku Łostowicach. Kształt prostokąta. Krótszy bok o długości 46 m. przyległy do ulicy. Wyciąg z m.p.z.p.: „Strefa mieszana usługowo-mieszkaniowa zawierająca strefy 23 i 33, bez ustalenia proporcji między funkcją mieszkaniową a usługami. Definicja strefy 33-usługi: administracja publiczna, usługi handlu detalicznego, usługi kultury, usługi zdrowia i opieki społecznej, usługi oświaty, usługi nauki, usługi gastronomii, usługi łączności, usługi sportu, usługi turystyki i wczasów, usługi rzemiosła (poza zakładami obsługi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i garażowiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, małe hurtownie o wielkości przewozów nie przekraczającej przewozów związanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierząt, inne usługi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powyżej lub o analogicznym stopniu uciążliwości, Dopuszcza się funkcję mieszkalną integralnie związaną z prowadzoną działalnością usługową. Uwaga! Usługi rzemiosła nie są rozumiane jako działalność produkcyjna, ale tylko jako działalność usługowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiający meble, itp. Warunki urbanistyczne: 1) intensywność zabudowy- max. 0,6, 2) zasady podziału- nie określa się, 3) wysokość zabudowy- max. 12,0, 4) procent pokrycia działki zabudową- max. 50%,.” Wszystkie media na działce: prąd, woda, kanalizacja, gaz. Parcela płaska, częściowo zabudowana obiektami do rozbiórki.

Dane kontaktowe:

  • Osoba/firma: Easy House Nieruchomości
  • Ulica: ul. 10 Lutego 33 lok. 508
  • Miasto: Gdynia
  • Tel.: 58 668 44 44
  • Tel. kom.: +48 502 153 523, +48 608 581 531

Powrót na spis nieruchomości

  • Lokalizacja: Gdańsk, Łostowice
  • Cena: 2,200,000 zł
  • Powierzchnia: 5437 m2
  • Cena za metr: 405 zł/m2

EasyHouse | Wszelkie prawa zastrzezone