Działka, Gdańsk, SPRZEDANE Trasa Sucharskiego, koło ronda, ul. Ku Ujściu

Gdańsk, Przeróbka, SPRZEDANE Trasa Sucharskiego, koło ronda, ul. Ku Ujściu Gdańsk- teren portu gdańskiego (dawny teren ZNTK). Grunt w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 1,2 ha, numery działek 8/3 i 31/2, obręb ewidencyjny nr 92. Możliwość dokupienia przyległej działki o numerze 8/2, również o pow. 1,2 ha, od innego dzierżawcy wieczystego, co daje łącznie z oferowanym gruntem 2,4 ha. Dwie działki nr 8/3 i 31/2 o powierzchni łącznej 11.981 m2, objęte obowiązującym planem zagospodarowania zatwierdzonym „ Uchwałą nr LIII/1627/2002 z 16/09/2002” . Przeznaczone pod przemysł, produkcję, usługi, składowanie. Do sprzedaży w pakiecie razem z 2 działkami udziały w sąsiadujących drogach oraz w przylegającym do działek gruncie po bocznicy kolejowej. Możliwość włączenia przylegającego do działek gruntu po bocznicy i powiększenia terenu o 0,11 ha do pow. całkowitej 1,3 ha. Brak ograniczeń w % pokrycia działki zabudową, jak również w intensywności zabudowy. Funkcje wyłączone jako niepożądane – obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2. Na w/w gruncie istnieje konieczność pozostawienia 10% powierzchni biologicznie czynnej. Szczegóły w załączonych kopiach z m.p.z.p. Grunt płaski, suchy, nie ogrodzony. Nie jest objęty ochroną konserwatorską. Grunt jest strategicznie położony- pomiędzy Portem Północnym, wewnętrznym Portem Gdańsk (głębokowodny rejon Basenu Górniczego) oraz nowym węzłem drogowym: Obwodnica Południowa, Trasa Sucharskiego, nowo zbudowany tunel pod Martwą Wisłą i autostrada A1. Dojazd od strony ronda na Trasie Sucharskiego bez żadnych ograniczeń tonażowych dla samochodów ciężarowych (ostatnie 200 m szeroką drogą szutrową – współudział użytkownika wieczystego oferowanych działek). Dodatkowo wjazdy i dojazd do działek od strony ul. Siennickiej: a) bramą dla aut do 10T oraz b) drugą bramą dla samochodów do 10 m długości. Media: woda i kanalizacja- są wydane warunki przyłączeniowe przez GWIK Sp. z o.o. Kanalizacja deszczowa – istnieje możliwość podłączenia do głównego kolektora kanalizacji deszczowej Φ1000mm, przebiegającego przez pobliskie działki numer: 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/7 obr. 092. Projekt przyłącza elektrycznego w przygotowaniu. Planowane przyłącze elektryczne nN 0,4kV ma zamówioną moc 90kW. Teren w dzierżawie wieczystej od Skarbu Państwa . Opłata za użytkowanie wieczyste za 2016 rok określona przez Urząd Miasta wynosi ca 35 000,- PLN. Cena nieruchomości zawiera następującą dokumentację : badania geotechniczne gruntu, badania gruntu pod kątem zanieczyszczeń. Do ceny 1,7 mln PLN netto należy doliczyć obowiązujący VAT.

Dane kontaktowe:

  • Osoba/firma: Easy House Nieruchomości
  • Ulica: ul. 10 Lutego 33 lok. 508
  • Miasto: Gdynia
  • Tel.: 58 668 44 44
  • Tel. kom.: +48 502 153 523, +48 608 581 531

Powrót na spis nieruchomości

  • Lokalizacja: Gdańsk, Przeróbka
  • Cena: 1,700,000 zł
  • Powierzchnia: 12000 m2
  • Cena za metr: 142 zł/m2

EasyHouse | Wszelkie prawa zastrzezone